Energia świetlna emitowana przez nowoczesne urządzenie E-LIGHT jest pochłaniana przez hemoglobinę-barwnik krwi i zamieniana na energię cieplną. Na skutek tego krew w naczyniu krwionośnym ulega skoagulowaniu-zakrzepnięciu i naczynie po 10-14 dniach po zabiegu ulega samoistnemu wchłonięciu i zanikowi. Skuteczność zabiegu zależy od ilości naczyń, średnicy i koloru oraz głębokości ich położenia.W zależności od wielkości obszaru poddawanego zabiegowi, zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut. Impulsy lasera odczuwane są jako impuls cieplny lub lekkie pieczenie, ale zabieg nie jest bolesny.