Energia świetlna emitowana przez IPL +RF jest pochłaniana przez melaninę i zamieniana na energię cieplną, co powoduje podniesienie temperatury komórek barwnikowych i ich zniszczenie. Po zabiegu zmiana barwnikowa ulega ściemnieniu a następnie stopniowemu złuszczeniu i zanikowi.W zależności od wielkości obszaru poddawanego zabiegowi, zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut. Impulsy lasera odczuwane są jako impuls cieplny lub lekkie pieczenie, ale zabieg nie jest bolesny. Dyskomfort minimalizowany jest poprzez system schładzania głowicy urządzenia.